EVERT TUULING

Under min 26 åriga karriär inom säkerhetsområdet har jag varit ansvarig för både det strategiska- och det operativa säkerhetsarbetet, hanterat säkerheten, krishanteringen samt skyddet av konfidentiella tillgångar på koncernnivå inom globala organisationer.

Jag har tagit fram globala strategier, ansvarat för framtagandet av globala och nationella styrande dokument och operationella rutiner.

Jag har också arbetat på operativ nivå med säkerhetsskydd, fysiskt skydd, personsäkerhet, personalsäkerhet samt skyddet av evenemang på olika nivåer.


Min kompletta CV hittar ni på LinkedIn nedan: