VAD JAG ERBJUDER

INOM

PERSON SÄKERHET

Skydd av verksamhetens personal, kunder och andra verksamma i verksamheten från våld, hot om våld, eller andra former av kriminalitet.


PERSONALSÄKERHET

Hantering vid rekrytering för att skydda verksamheter från att olämpliga kandidater får anställning eller uppdrag.


EVENEMANSSÄKERHET

Skydd av verksamhetens evenemang där risk finns för våld, aktivism, informationsinhämtning, andra störningar eller kriminella aktiviteter.


INTERNA UTREDNINGAR

Utreda rapporterade incidenter och genomföra nödvändiga åtgärder för att skydda verksamheter efter en händelse.


KRISHANTERING

Hjälp till företag för att skydda och upprätthålla verksamheten under en kris eller svår störning.

FYSISK SÄKERHET

Skydd av verksamheters fysiska, informations och/eller immateriella tillgångar med hjälp av fysiska barriärer, behörighetskontroll, larm och/eller CCTV bevakning.


SÄKERHETSSKYDD

Kopplat till Säkerhetsskyddslagen, skydda organisationers vitala funktioner med fokus på Fysisk Säkerhet, Personal Säkerhet och Informationssäkerhet för att hantera och förebygga en mångfald av säkerhetshot.


EXEKUTIV SÄKERHET

Skyddet av en verksamhets exekutiva ledning och nyckelpersoner. Tjänsten omfattar riskbedömningar, säkerhetsplanering och rådgivning för att identifiera och möta specifika hot och risker som dessa individer kan stå inför.


LEVERANSSÄKERHET

Skyddar verksamheter från manipulation, sabotage, skada, förluster, stöld och/eller smuggling av verksamheters och/eller kunders egendom under transport och lagring.